نمایندگی های شرکت نایس

نحوه ارتباط با ما

آدرس کارخانه: تهران ، کیلومتر ۱۵ جاده خاوران ، شهرک صنعتی خاوران ، سایت درودگران ، بلوط ۳ ، پلاک ۳۷۴

دفتر مرکزی : تهران ، کیلومتر ۱۵ جاده خاوران ، شهرک صنعتی خاوران ، سایت درودگران ، بلوط ۳ ، پلاک ۳۷۴

شماره تلفن

 شرکت اصلی : ۳۳۲۸۲۴۴۴
پشتیبانی مشتریان: ۳۳۲۸۵۷۰۵
تلفکس: ۳۳۲۸۲۴۴۳

پشتیبانی :

  [email protected]